وب سرویس مترو تهران

با استفاده از API های وب سرویس های مترو تهران توانایی ساخت اپلیکیشنی برای مترو تهران را خواهید داشت

مترو تهران

پیاده سازی وب سرویس های مترو تهران

برای پیاده سازی وب سرویس های مترو تهران می توانید از هر زبان و یا تکنولوژی برای تست وب سرویس ها و استفاده از آن ها استفاده کنید

تمامی وب سرویس های بصورت Restfull می باشند و خروجی ها بصورت JSON می باشند.

وب سرویس دریافت فهرست خطوط مترو تهران

با استفاده از این وب سرویس می توانید تمامی اطلاعات خطوط مترو تهران را بصورت JSON دریافت نمایید

آدرس وب سرویس  :

http://webservice.androidsupport.ir/metro/getLines.php

متد :  GET

نمونه خروجی وب سرویس :

[
{
"id":"1",
"title":"تجریش / کهریزک",
"EnglishTitle":"Tajrish / Kahrizak"
},
{
"id":"2",
"title":"فرهنگسرا / صادقیه",
"EnglishTitle":"Farhangsara / Sadeghiye"
},
{
"id":"3",
"title":"قائم / آزادگان",
"EnglishTitle":"Ghaem / Azadegan"
},
{
"id":"4",
"title":"کلاهدوز / ارم سبز",
"EnglishTitle":"Kolahdouz / Eram-e Sabz"
},
{
"id":"5",
"title":"صادقیه ( تهران ) / گلشهر",
"EnglishTitle":"Sadeghiyeh ( Tehran ) / Golshahr"
},
{
"id":"6",
"title":"کوهسار / حرم حضرت عبدالعظیم",
"EnglishTitle":"Kouhsar / Haram-e Hazrat-e Abdol Azim"
},
{
"id":"7",
"title":"میدان صنعت / بسیج",
"EnglishTitle":"Meydan-e Sanat / Basij"
}
]

فیلد های خطوط مترو

در دیتابیس مترویی که در وب سرویس مترو وجود دارد هر خط مترو دارای سه فیلد میباشد

کد خط : id

نام ایستاه : title

نام انگلیسی ایستگاه : EnglishTitle

وب سرویس دریافت فهرست ایستگاه های هر خط مترو

با استفاده از این وب سرویس می توانید فهرست ایستگاه های هر خط مترو را بدست آورد.بطور مثال در خط یک , تعداد بالای ۲۹ ایستگاه وجود دارد

آدرس وب سرویس :

http://webservice.androidsupport.ir/metro/getStations.php

متد : POST

پارمتر ارسالی :

id : کد خط میبایستی بصورت POST ارسال شود تا خروجی دریافت شود  در غیر اینصورت فقط آرایه بدون دیتا دریافت می شود.

نمونه خروجی وب سرویس

[ { “id”:”1″, “LineId”:”1″, “OrderID”:”1″, “Station_Duration”:”2″, “Title”:”تجریش”, “Title_English”:”Tajrish”, “CrossLine_ID”:”0″, “addr”:”خیابان شریعتی نرسیده به میدان قدس”, “ticket”:”1″, “escalator”:”1″, “atm”:”1″, “taxi”:”1″, “bus”:”1″, “phone”:”1″, “water”:”1″, “lost”:”1″, “parking”:”0″, “elevator”:”0″, “latitude”:”35.8046493″, “longitude”:”51.4313206″, “Type”:null, “Active”:null } ]

وب سرویس دریافت فهرست مکان های نزدیک ایستگاه

با استفاده از این وب سرویس می توانید فهرست مکان های خاص نزدیک به هر ایستگاه را دریافت نمایید.

آدرس وب سرویس :

webservice.androidsupport.ir/metro/near.php

متد : POST

پارامتر ارسالی :

 

id : کد ایستگاه میبایستی بصورت POST ارسال شود تا اطلاعات مکان ها نزدیک هر ایستگاه دریافت شود.

نمونه خروجی وب سرویس

[ { “id”: “1”, “stationId”: “1”, “name”: “امام زاده صالح(ع)تجریش”, “categoryId”: “3”, “modifiedDate”: “0000-00-00 00:00:00”, “deleted”: “0” }]