Toast در اندروید

  • Toast در اندروید

    Toast در اندروید

    یک Toast بازخورد ساده در مورد عملیات در یک پنجره کوچک ارائه می دهد. این فقط مقدار فضای ضروری برای پیام را پر می کند و اکتیویتی جاری قابل مشاهده و تعاملی باقی می ماند. Toast ها به طور خودکار پس از یک وقفه ناپدید می شوند.

تماس با آموزشگاه

جوملا فارسی