بلاگ آموزشی آموزشگاه اندروید ایران

حمید رضا خانمیرزا

حمید رضا خانمیرزا

یک سناریو را تصور کنید که شما گزارش یک buG را در برنامه تان دارید.حال با فرض اینکه مراحل دقیق تولید باگ از سوی مشتری کاملا به شما داده شود، و شما بتوانید دقیقا هر بار به باگ برسید.مشکلتا زمانی است که شما در Debugger به یک breakpoint  بخورید ، در غیر اینصورت شما بدون هیچ توضیحی از یک مشکل عبور می کنید.اگر مشکل شما مربوط به همزمانی(concurrency) باشد که یافتن مشکل از این طریق بسیار دشوار خواهد شد.
در بسیاری موارد امکان اینکه شما سناریوی نحوه ایجاد باگ را دوباره اجرا کنید و یا اینکه debugger خود را به ماشینی که برنامه مشتری در آن اجرا می شود وصل کنید، وجود ندارد.

جوملا فارسی