بلاگ آموزشی آموزشگاه اندروید ایران

تابع در جاوا
23 ارديبهشت 1395

يک تابع(method) مجموعه ای واحد از يکسری دستورالعمل است که در هر بار فراخوانی ، کل دستورات درون آن يکبار اجرا می شود.

XML مخفف عبارت Xtensible Markup Language ، به معنای زبان فرا متنی قابل توسعه است . XML با هدف نگهداری و انتقال اطلاعات، طراحی شده است و نه برای نمایش آنها.

ارث بری را می توان پردازشی تعریف کرد، که در آن یک شی خصوصیات شی ای دیگر را بدست می آورد. با استفاده از ارث بری، اطلاعات قابلیت مدیریت به صورت سلسه مراتبی را خواهند داشت.

کلاس در جاوا
08 ارديبهشت 1395

بصورت ساده باید بگوییم که کلاس Classدر واقع یک الگو و یک قالب کلی برای تعریف کردن اشیاء است. بعبارت دیگر، کلاس ها در واقع موجودیتی ندارند و خود آنها شی Object نیستند، بلکه در واقع یک الگو هستند که اشیاء بر اساس آن ساخته می شوند.

برای کار و یادگیری آموزش برنامه نویسی اندروید نیازمند این میباشیم که هسته اصلی جاوا را بطور کامل یادبگیریم،در این جلسه آموزشی استاد سرسیفی بطور کامل روش های استفاده از حلقه های تکرار را بررسی میکنند.

علاقمند به یادگیری برنامه نویسی اندروید هستید،اما با زبان برنامه نویسی جاوا آشنایی کافی را ندارید،در این آموزش از ابتدا با زبان برنامه نویسی جاوا در محیط اندروید آشنا میشوید و توسعه اندروید را شروع میکنید. استاد سرسیفی در این ویدئوی آموزشی بحث های متغیرها و شرط ها در جاوا را بررسی کرده اند.

جوملا فارسی