بلاگ آموزشی آموزشگاه اندروید ایران

برای اینکه بتوانید cordova را نصب کنید میبایستی مراحل زیر را انجام دهید :

تابع در جاوا
23 ارديبهشت 1395

يک تابع(method) مجموعه ای واحد از يکسری دستورالعمل است که در هر بار فراخوانی ، کل دستورات درون آن يکبار اجرا می شود.

کلاس در جاوا
08 ارديبهشت 1395

بصورت ساده باید بگوییم که کلاس Classدر واقع یک الگو و یک قالب کلی برای تعریف کردن اشیاء است. بعبارت دیگر، کلاس ها در واقع موجودیتی ندارند و خود آنها شی Object نیستند، بلکه در واقع یک الگو هستند که اشیاء بر اساس آن ساخته می شوند.

جوملا فارسی