در این مطلب آموزشی که اولین مقاله برای بخش اپل آموزشگاه اندروید ایران میباشد قصد داریم در اولین قدم ایجاد پروژه جدید در محیط Xcode را انجام داده تا بتوانیم پروژه خود را در ادامه تکمیل کنیم.

تماس با آموزشگاه

جوملا فارسی